Sigmafloor 1K

Kolor
Color Pro RAL 7045
Wydajność
10m2/
 • Przeznaczenie

  Sigmafloor 1K to jednokomponentowa farba alkidowo-uretanowa do posadzek betonowych i ścian o niskim obciążeniu użytkowym. Produkt przeznaczony jest do ochrony oraz dekoracji podłóg i ścian. Farba poprawia estetykę i ułatwia utrzymanie posadzki w czystości. Farbę można nakładać także na podłoża pionowe (np. lamperie).  Może być stosowany w pomieszczeniach takich, jak hale przemysłowe magazyny, garaże, piwnice, schody itp. Nadaje się zarówno do nowych budynków, jak i wykonywania renowacji na istniejących, dobrze związanych z podłożem powłokach.
 • Główne zalety
  • doskonała przyczepność do podłoża
  • odporna na działanie detergentów, olejów mineralnych, oleju napędowego oraz na czasowe działanie benzyn, smarów i wody amoniakalnej
  • powłoka odporna na rozgrzane opony (doskonała adhezja)
  • wysoka trwałość powłoki
  • można stosować na zewnątrz 
  • odporna na ścieranie
  • doskonałe własności aplikacyjne - duża siła krycia
   
 • Dane techniczne

  Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas]
  1600-2800 /  50RPM
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,14-1,22
  Zawartość części stałych wag.%, min 60
  Czasy schnięcia i utwardzenia
  Sucha dotykowo: 4 h
  Nanoszenie drugiej warstwy: 8 h
  Ruch pieszy: 3 dni
  Ruch kołowy: 14 dni
  Odporność powłoki na ścieranie, min [kg/μm] 0,6
  Temperatura zapłonu, min [°C] 40
  Przyczepność do betonu, test pull-off >5 MPa
  Zalecana grubość powłoki na mokro przy jednej warstwie [μm] 100
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Farbę należy nanosić na podłoże czyste, suche, zwarte, pozbawione kurzu, brudu, śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. 
  Farbę należy nanosić najwcześniej po upływie minimum 8 tygodniach od wylania posadzki przy sezonowaniu w optymalnych warunkach (temp. powietrza +20 °C, wilgotność względna powietrza 55%). 
  Wilgotność posadzki przeznaczonej do malowania powinna wynosić:
  - max. 2% podkłady betonowe, 
  - max 0,5% podkłady anhydrytowe.
  Nowe podkłady (posadzki betonowe, wylewki anhydrytowe) zacierane mechanicznie oraz gładkie zwarte powierzchnie należy przeszlifować w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności oraz usunięcia mleczka cementowego.   W przypadku zastosowania na zewnątrz zastosuj, jako podkład gruntujący farbę z dodatkiem 15% rozcieńczalnika.
  Renowacja:
   - istniejące powłoki powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zmatowione, aby zapewnić odpowiednie przyczepność nakładanej powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się elementy. Powstałe ubytki uzupełnić i pozostawić do wyschnięcia i utwardzenia. Na tak przygotowane podłoże nałożyć wyrób zgodnie ze wskazaniami. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
   
  Malowanie

  Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Farbę należy nanosić za pomocą pędzla, wałka lub natrysku hydrodynamicznego. Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) należy stosować farbę rozcieńczoną rozcieńczalnikiem PROGOLD Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych w ilości do 15% obj. Kolejną warstwę należy malować farbą w postaci handlowej po min. 8 godzinach. Powłokę można ostrożnie użytkować przy małym obciążeniu po 3 dobach od nałożenia ostatecznej warstwy.
   
  Dodatkowe informacje

  Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.
  W trakcie schnięcia i utwardzania należy zapewnić stały dopływ świeżego powietrza.   Bezpośrednio po malowaniu narzędzia należy umyć w rozcieńczalniku do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
  Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +10 do +30 °C i wilgotności powietrza poniżej 80%. 
  Podczas malowania wyrobu zwłaszcza metodą natrysku należy przestrzegać wymogów BHP (aplikacja natryskiem może być przeprowadzana wyłącznie w instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych).
  W pierwszym tygodniu po malowaniu powłokę należy użytkować ostrożnie – nie zmywać powierzchni wodą. Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu.
  W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. 
  W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami 
  z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. 
  Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.
  W wyniku intensywnego użytkowania mogą pojawić się czarne ślady od obuwia lub opon, które nie maja wpływu na trwałość powłoki.
   
 • Pliki do pobrania