Sigma Wallglue adhesive

Kolor
bezbarwny
Opakowanie handlowe
20kg
Wydajność
4-10m2/kg
 • Przeznaczenie

  Wodorozcieńczalny, transparentny klej Sigma Wallglue adhesive przeznaczony jest do klejenia tapet z włókna szklanego w systemie Sigmascan, jak również do gruntowania przyklejonych już tapet Sigmascan, na powierzchniach ścian wewnętrznych, takich jak: tynk, beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa, płyta pilśniowa itp. W systemie z tapetą z włókna szklanego tworzy elastyczne powłoki o wysokiej zdolności zamykania rys statycznych. Nadaje się do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym obiektów służby zdrowia i placówkach oświatowo-wychowawczych.
 • Główne zalety
  • duża siła klejenia
  • wysoka przyczepność początkowa
  • wysoka wydajność
  • zdolność regulacji wilgoci
  • długi czas pracy otwartej
 • Dane techniczne

  Kolory Bezbarwny
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,2 - 1,3
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 5
  Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 5
   
  Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
  Zawartość części stałych, min.[%obj.]
   
  39 - 41
   
  Rekomendowana ilość warstw 1-2
  Wydajność Klejenie do 4 m2/l w zależności od wzoru Sigmascan
  Gruntowanie: 10 m2/l

  BREEAM HEA9
  Poziom emisji LZO mierzony zgodnie z wymogami ISO 11890-2: 2006 Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi BREEAM HEA9
  0,0 g/l 30 g/l Tak

  LEED IEQ4.2 - 2009
  Poziom emisji LZO mierzony w opakowaniu niezawierającym wody Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi LEED IEQ4.2
  0,0 g/l 50 g/l Tak

 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być spójne, suche i nośne. Świeże podłoża mineralne: Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki i zanieczyszczenia do odsłonięcia właściwego podłoża. Podłoże naprawić i/lub wyrównać za pomocą masy szpachlowej niezawierającej wapna. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Sigmafix Universal lub klejem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Powierzchnie pomalowane farbami dyspersyjnymi lub alkidowymi: Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności. Podłoża chłonne lub o nierównej chłonności zagruntuj gruntem Sigmafix Universal lub klejem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących. Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.
   

  Nakładanie

  Nanieść obficie i równomiernie klej Sigma Wallglue Adhesive. Przykleić tapetę Sigmascan tak, aby była gładka (bez zmarszczeń i pofałdowań). Kolejne bryty należy łączyć się na styk. Po ok. 5 godzinach na tapetę nanieść warstwę gruntującą tapetę przy pomocy Sigma Wallglue adhesive lub Sigma Wandlijm L7 w wybranym kolorze. W razie potrzeby należy rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Po ok. 24 godzinach pomalować: Sigmaresist Immun, Superlatex Classic, Sigma Polysatin SM, Sigma Polygloss Sigma Polymatt, Sigmulto Metallic lub Akrotix 3000. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.
   

   

  Dodatkowe informacje

  Podczas aplikacji i procesu schnięcia temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić od +5 °C do + 30 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Podczas wysychania należy zapewnić odpowiednią wentylację w celu odprowadzenia wilgoci. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 0 °C. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Przy klejeniu tapety Sigmascan Glasvlies, może dojść do zwiększonego zużycia kleju z uwagi na wyższą chłonność materiału. Zaleca się zastosowanie wypełniającego kleju Sigma Wandlijm L7 do gruntowania tapety. Sigma Wandlijm L7 jest polecany przy pozostałych wzorach tapet Sigmascan, wszędzie tam gdzie wymagana jest kolorystyczna warstwa podkładowa.
   

   
  Zalecenia BHP i P.Poż

  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie  Charakterystyki.
 • Pliki do pobrania