Farba Hybrydowa

Kolor
biały + Color PRO
Wygląd powłoki
jedwabisty mat
Opakowanie handlowe
2.8L BAZA LN, ZN
10L BAZA LN, ZN
Wydajność
6m2/L
Oblicz orientacyjnie zużycie farby dla malowanej powierzchni*
m2

* Kalkulator dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy uzyć wskazanego podkłądu

 • Przeznaczenie

  Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania i renowacji elewacji oraz wnętrz budynków. Szlamująca rysy i mikro spękania, dobrze dyfuzyjna farba renowacyjna do malowania podłoży mineralnych i organicznych (np. tynki cem.-wap., tynki gipsowe, beton) oraz podłoża wykonane w systemach suchej zabudowy (np. płyty g-k), jako zabezpieczenie przed spękaniami, jak również do pokrywania istniejących rys włosowatych. Dzięki kombinacji spoiw polimerowych, posiada znakomitą odporność na szorowanie. Szczególnie polecana do stosowana w budynkach mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. 
 • Główne zalety
  • Wysoka elastyczność powłoki do 500 μm
  • Jedwabiście mineralny charakter powłoki
  • Odporna na porastanie algami i grzybami
  • Odporna na zasady, nie zmydla się
  • Odporna na szorowanie
  • Najwyższa odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Doskonała przyczepność do podłoża
  • Wzmacniana włóknami - najwyższa odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Dane techniczne

  Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] 30 000 - 40 000
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,35
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2
  Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4
  Zawartość części stałych, min. [%obj] 59,4
  Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 82
  Połysk 0,7
  Wielkość ziarna [μm]  160
  Grubość powłoki na sucho [μm] 200
  Wydajność do 6 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności, chropowatości podłoża i zastosowanego systemu.
  Współczynnik przenikania pary wodnej Klasa 2 (V2)
  Sd ≥ 0,14 < 1,4 m
  Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)] Klasa 3 (W3)
  w < 0,1
  Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m]  Sd ≥ 50 [m] (C1)
  Klasyfikacja G3, E3, S2, V2, W3, A1, C1
 • Sposób stosowania

   Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Należy usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować Akrylit 3000 Grunt Koncentrat (grunt wodny) lub Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional. Stare i dobrze związane powłoki farb emulsyjnych należy odtłuścić i następnie zagruntować Akrylit 3000 Grunt Koncentrat. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować Akrylit 3000 Grunt Koncentrat lub Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional. Na pylące i osypujące się podłoża zaleca się stosować akrylowo-silikonowy rozpuszczalnikowy gunt wzmacniający Akrogrunt 3000 marki Dekoral Professional. Na spękane powierzchnie o szerokości rys powyżej 100 μm (włosowate), należy zastosować podkład Nanotech Flex marki Dekoral Professional. W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych i nasyconych, należy podłoże zagruntować preparatem Bloker marki Dekoral Professional.

  Malowanie

  Świeże tynki maluj po wysezonowaniu. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W zależnosci od zastosowanego systemu farbę można rozcieńczyć w ilości max. 10-15% obj. Kolejną warstwę należy nakładać po 4h w lepkości handlowej. Farbę należy nakładać obficie i równomiernie, wałkiem z długim runem (min. 12-14 mm wnętrza oraz 18-22 mm fasady) w min. nakładzie 160 ml/m2. W ciągu pierwszych 4 godzin po nałożeniu należy chronić elewację przed deszczem i intensywnym promieniowaniem słonecznym. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

  Stosowanie na spękane podłoża - fasady budynków:
  System (zgodnie z EN 1062-7): A1
  Wielkość rys: <100 µm przy 23°C 
  Warstwa gruntująca: Grunt Bloker
  Pierwsza warstwa: Farba Hybrydowa rozcieńczona do 8%, 160 g/m² lub Nanotech Flex rozcieńczony 15%, 300 g/m²
  Warstwa nawiuerzchniowa: Farba Hybrydowa w nakładzie 160 g/m2

  Stosowanie na spękane podłoża - wnętrza budynków:
  Wielkość rys: <500 µm przy 0°C 
  Warstwa gruntująca: Akrylit 3000 Grunt koncentrat rozcieńczony w stosunku 1:4
  Pierwsza warstwa: Farba Hybrydowa rozcieńczona do 8%, 160 g/m²
  Warstwa nawiuerzchniowa: Farba Hybrydowa w nakładzie 160 g/m²
   

  Dodatkowe informacje

  Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do +25 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Powłoka uzyskuje pełne własności po ok. 3 tygodniach od nałożenia. Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem. Ze względu na mineralny charakter powłoki finalny efekt wymalowania (delikatna struktura) zależy od rodzaju podłoża, użytego narzędzia oraz metody aplikacji.

  Zalecenia BHP i P.Poż


  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 • Pliki do pobrania