KOSTA Sportowa 7 43-450 Ustroń
tel.: (033) 854 28 93