Arsen Jana Pawła II 65a 98-200 Sieradz
tel.: (43) 826 00 36 fax: (43) 826 00 46