AB Bechcicki Sp. z o.o. Buforowa 2a 52-014 Wrocław
tel.: (71) 364 53 20 fax: (71) 335 24 04